In de kijker

Partnership met Gezinsbond Zwijnaarde

👊 De Gezinsbond Zwijnaarde en Progress slaan de handen in elkaar om het belang van beweging voor een gezonde geest en lichaam te benadrukken. Als onderdeel van deze samenwerking bieden wij als Progress exclusieve voordelen aan haar leden.

Meer info

Resultaten Enquête

 

Resultaten Enquête

Vorige maand vulden jullie massaal onze enquête in. Daarvoor willen jullie eerst en vooral uitvoerig bedanken. Jullie mening helpt ons Progress verder te optimaliseren. De goede zaken behouden we en met de gegeven opmerkingen/bemerkingen gaan we aan de slag om deze in de nabije toekomst te verbeteren waar nodig.

We vinden het belangrijk om de resultaten open en transparant naar jullie te communiceren. Vanuit deze optiek zullen we:

1) een algemene conclusie formuleren

2) specifieke vragen uit de enquête bespreken

3) enkele individuele bemerkingen toelichten

Op deze manier hopen we jullie een inkijk te geven waarom we bepaalde zaken op een specifieke manier aanpakken.

1) Algemene Conclusie

Algemeen mogen we een positieve balans opmaken waarbij onze huidige manier van werken aanslaat en geapprecieerd wordt.

Bemerkingen zijn er zeker. Echter is hier geen algemene tendens waarneembaar maar gaat het om individuele voorkeuren.

2) Bespreking vragen

Vraag: “Gezien de populariteit van de Small Group Training, spelen we met het idee om 1 of meerdere sessies van 6 naar 8 inschrijvingen te brengen”

Maar liefst 74% gaf het als een goed idee aan. Dit zullen we dan ook meenemen in ons toekomstig aanbod. De “Small Group Training” zal uitgebreid worden naar 8 personen, waarbij tevens de naam aangepast wordt naar “Functional Training”.

Vraag: “We zouden 2 soorten abonnementen integreren. 1 duurder, inclusief mogelijkheid tot deelname small group, 1 goedkoper, exclusief mogelijkheid tot deelname small group”

Hier zijn de meningen verdeeld. 37% gaf aan dat het geen goed idee was. Eenzelfde percentage gaf aan dat het wel een goed idee was. 25% liet weten dat het mag, maar niet hoeft. Gezien de grote verschillen, houden we het idee nog even in beraad en zal het in de nabije toekomst niet toegepast worden.

Desondanks willen we graag de reden van dit idee toelichten. Destijds hebben we de Small Group Training open gesteld voor mensen met een abonnement. Het succes ervan hadden we echter niet verwacht. Weliswaar is deze manier van werken voor ons financieel niet haalbaar. Mochten enkel mensen met een beurtenkaarten kunnen inschrijven, is het dit wel. Vandaar het idee 2 soorten abonnementen te creëren, zodoende er wel een financieel draagvlak is om de Small Group Trainingen te laten doorgaan alsook meerdere in te plannen.

Gezien de populariteit van de “Small Group Training” gaan we eerst op zoek naar een tussenoplossing waarbij het concept voor jullie hetzelfde blijft en het voor ons enigzins haalbaar wordt.

Vraag: Moeten de lessen doorgaan tijdens de schoolvakanties?

93% zei “Ja”.

Weliswaar kan in vakantieperiodes het lessenschema wijzigen. Dit zal van te voren aangekondigd worden en is ook steeds zichtbaar op onze app. We zullen in vakantieperiodes steeds streven naar een minimum van 5u.

Op officiële feestdagen zullen de lessen nooit doorgaan.

3) Bespreking opmerkingen/bemerkingen

A) Verlengen geldigheidsdatum beurtenkaarten

Deze hebben we in juni 2022 reeds verlengd. Een extra verlenging zit er momenteel niet in. Op die manier hopen wij op een positieve manier druk te zetten om meer te bewegen. Beter binnen ons businessplan alsook goed voor jullie gezondheid. Een win-win situatie.

B) Prijzen

Sommige mensen geven aan dat de prijs te hoog is. Uit onze marktanalyse blijkt dat wij binnen ons businessconcept dezelfde prijzen hanteren of zelf goedkoper zijn. Daarnaast zou een prijsverlaging de rendabiliteit van een groepsles tot nul herleiden. Ook voor ons stijgen de kosten en willen we graag dezelfde kwaliteit kunnen aanbieden.

In september hebben we een wijziging in prijzen gedaan betreft de beurtenkaarten. Als “good will” hebben we beslist het abonnement hiervan tot eind dit jaar te vrijwaren.

C) Groepslessen snel volzet

Hier zijn we slachtoffer van ons eigen succes. Wat enerzijds positief is voor ons, maar anderzijds frustraties kan veroorzaken bij jullie. Daarom zullen we ons aanbod in de toekomst veranderen om dit te verbeteren.

Oplossing 1: we breiden onze Small Group uit naar 8 personen. Zie tevens eerste vraag in voorgaande paragraaf.

Oplossing 2: Indien we in de toekomst merken dat ook de lessen met 8 personen volzet zijn, zullen er geen 2 “Small Group Trainingen” meer op eenzelfde avond vallen. We kiezen dan voor een combinatie “Small Group” en “Normal Group Training”. Op deze manier vergroten we de inschrijvingsplaatsen per avond.

D) Groepstrainingen die vroeger starten

Gezien wij tevens personal training aanbieden, is dit voor ons niet haalbaar. De oppervlakte van onze zaal heeft namelijk zijn beperkingen op vroegere tijdstippen. In het verleden hebben we ook lessen aangeboden om 18u, maar zonder succes. We bekijken alvast de mogelijkheden in de toekomst, maar op korte termijn zit het er niet in.

E) Vooruit inschrijven

Momenteel is het mogelijk 2 weken op voorhand in te schrijven. In de nabije toekomst zal dit niet veranderen. Op deze manier willen we het annulatie percentage laag houden.

F) Meldingen

Sommigen stellen voor een melding te krijgen wanneer een groepsles bijna vol zit. Echter is dit IT gewijs niet mogelijk binnen het systeem waar we gebruik van maken.

G) Groepslessen voor 65+

Hier staan we zeker achter en moeten we in de toekomst werk van maken. Een mogelijkheid is zelf reeds een kleine groep samenstellen. Wij kijken vervolgens hoe we alles verder kunnen concretiseren.

H) Lessenaanbod

We merken dat iedereen individuele voorkeuren heeft. De ene wil sessies op vroegere uren, andere wil sessies op latere uren, nog andere mensen willen specifieke groepslessen op andere momenten dan nu.

We proberen met ons lessenaanbod rekening te houden met de voorkeuren. Organisatorisch is het weliswaar niet altijd haalbaar. Het vinden van goede lesgevers en beschikbaarheid van de zaal zijn de grootste struikelblokken.

Toch willen we nog meer inzetten op onze groepslessen en het aanbod uitbreiden. Dit stapje voor stapje zodoende de kwaliteit en continuïteit van de lessen behouden blijft.

I) Inschrijven tot half uur op voorhand

Het systeem laat ons niet toe tot een half uur op voorhand te boeken. In de settings is het minimaal 1u. Dit zullen we toepassen voor alle “normale Group Trainingen”.

Voor de online groepslessen kan je tot op het moment zelf boeken.

Voor de “Small Group Training” behouden we het op 4u. Wegens gebruik van het materiaal, is er extra organisatie nodig. Daarom weten we graag op tijd het aantal deelnemers.

Ben je te laat voor een boeking, maar zie je dat er toch nog plaats is. Stuur ons dan gerust een berichtje. Wij bekijken vervolgens of er nog mogelijkheden zijn.

J) Buiten trainen bij mooi weer

Dit deden we reeds in het verleden tijdens de zomerperiode. Dan kwamen we samen op de velden naast sporthal Hekers. Indien organisatorisch mogelijk, zullen we dit volgende zomer opnieuw integreren. Op lange termijn hopen we een extra stukje grond te kunnen toevoegen aan de achterkant van onze zaal, wat buiten trainen makkelijker zal maken.

K) Website up-to-date

We moeten Mea Culpa slaan, maar onze website is niet altijd “up to date” wat betreft groepslessen. We trachten dit zo goed mogelijk op te volgen, maar raden wel aan steeds de Progress App te gebruiken. De informatie over de groepslessen is daar altijd "up to date".